Masterclass_

Met masterclasses verdiep je je in actuele thema’s waar leraren in de beroepspraktijk mee te maken krijgen. Deelnemers krijgen keuzeruimte en mogelijkheden om zich te profileren. Dat betekent dat je kiest voor Masterclasses die relevant zijn voor de context waarin jij wordt opgeleid of werkzaam bent. Hierdoor kunnen we met ons onderwijsaanbod beter recht doen aan verschillen tussen (toekomstige) docenten en de verschillende scholen. De masterclasses dragen bij aan het just in time leren binnen de beroepspraktijk. Iedere masterclass bestaat uit drie bijeenkomsten van 90 minuten.   

Vrije masterclass

Om de keuzemogelijkheden voor studenten uit te breiden, is er nu ook de mogelijkheid een vrije masterclass te volgen. Een vrije masterclass dient te bestaan uit drie leeractiviteiten of bijeenkomsten naar keuze. Deze activiteiten moeten gaan over actuele onderwijsthema’s die relevant zijn voor de eigen ontwikkeling of die van de stageschool van de student. De student vult na het volgen van de activiteiten het 'beoordelingsformulier vrije masterclass' in en stuurt dit op naar zijn Studiecoach. De Studiecoach beoordeelt de aanvraag en geeft (bij akkoord) een 7,5 in Alluris en accordeert het in de activiteitenkalender.

Het volledige stappenplan en het beoordelingsformulier vind je op #OO via deze link